Innovation

Innovation

Hvis ikke du skifter retning, ender du der hvor du er på vej hen

Eksperimenter

Eksperimenter er kendetegnet ved, at de kan gå galt

Johannes V Jensen

“Hvad hånden former er åndens spor”

Kreativitet

At kunne bryde med en viden eller praksis ved at skabe noget nyt eller overraskende. Den kreative skal kunne gå uden om kendte spor, vaner og tankebaner og handle legende intuitivt og kunne forholde sig åbent til omgivelserne bl.a. gennem lateral tænkning.

….

Men samtidig med det skal den kreative kunne reflektere over sine handlinger på baggrund af allerede erhvervede erfaringer. Det omgivende miljø har betydning for den måde, den kreative udvikler sine ideer, og endelig har eksterne og interne motivationsfaktorer betydning for udvikling af kreativitet hos den enkelte. ( Felicia Bech Lillelund)